RJEŠENJE O UPISU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./25.

DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC Školska ulica 3B 42232 Martijanec   KLASA:601-16/24-01/03 URBROJ:2186-30-03-24-1 Martijanec, 27.06.2024. godine   Na temelju članka 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21), članka 4. Pravilnika o upisima i mjerilima za upis...

read more

UPIS U VRTIĆ

  JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC za pedagošku godinu 2024. /2025. I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS Dječji vrtić Vlakić Martijanec zaprimat će zahtjeve za upis djece u razdoblju od 12. lipnja do 20. lipnja 2024. godine za REDOVITI 10-SATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI (za djecu koja će do 1. rujna 2024....

read more

UPIS DJECE U PED. GOD. 2023./2024. – OBAVIJEST

DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC Školska ulica 3B, 42232 Martijanec   KLASA: 601-02/23-01/06 URBROJ: 2186-30-01-23-2 Martijanec, 25. travnja 2023. godine   OBAVIJEST ZA UPIS DJECE U REDOVITI 10-satni PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.             Pozivaju se roditelji djece rane i predškolske dobi na upis djece u redoviti 10-satni program koji se provodi u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec. Obrazac Zahtjeva za upis i ostale...

read more