UPIS DJECE U PED. GOD. 2023./2024. – OBAVIJEST

DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC

Školska ulica 3B, 42232 Martijanec

 

KLASA: 601-02/23-01/06

URBROJ: 2186-30-01-23-2

Martijanec, 25. travnja 2023. godine

 

OBAVIJEST

ZA UPIS DJECE U REDOVITI 10-satni PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

            Pozivaju se roditelji djece rane i predškolske dobi na upis djece u redoviti 10-satni program koji se provodi u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec.

Obrazac Zahtjeva za upis i ostale obrasce možete preuzeti u Upravi Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec, Školska ulica 3B, Martijanec ili na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec (www.djecji-vrtic-vlakic-martijanec.hr).

Uz ispunjen Zahtjev za upis i ostalu upisnu dokumentaciju obvezno se prilaže (dokumenti mogu biti u preslici):

  1. Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta ne starija od mjesec dana od dana pohađanja navedenog programa
  2. Preslika karte cijepljenja/iskaznica imunizacije
  3. Preslika medicinske dokumentacije (nalazi i mišljenja logopeda, psihologa, liječnički nalazi, Centra za socijalnu skrb i sl.) ukoliko je dijete u tretmanu.

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom podnose se od 05. svibnja 2023. godine do 16. lipnja 2023. godine u Upravu Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec, Školska ulica 3b, Martijanec, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati.