UPIS DJECE U PED. GOD. 2023./2024. – OBAVIJEST

DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC Školska ulica 3B, 42232 Martijanec   KLASA: 601-02/23-01/06 URBROJ: 2186-30-01-23-2 Martijanec, 25. travnja 2023. godine   OBAVIJEST ZA UPIS DJECE U REDOVITI 10-satni PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.             Pozivaju se roditelji djece rane i predškolske dobi na upis djece u redoviti 10-satni program koji se provodi u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec. Obrazac Zahtjeva za upis i ostale...

read more

UPIS DJECE U PED. GOD. 2023./2024.

DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC Školska ulica 3b 42232 Martijanec   KLASA: 601-02/23-01/06 URBROJ: 2186-30-01-23-1 Martijanec, 25. travnja 2023. godine Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 5. Pravilnika upisima i mjerilima za upis djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluge u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec...

read more

Link

BESPLATAN program – “ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVE KLINCE”

https://www.ti-si-sunce.hr/

Besplatan program “Zdrave navike za zdrave klince” provoditi će Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce u suradnji sa Dječjim vrtićem Vlakić Martijanec u periodu od 24.03.2023. godine do 30.11.2023. godine. Program financira Ministarstvo zdravstva i odobrila ga je Agencija za odgoj i obrazovanje. Ovaj program pomoći će roditeljima predškolske djece u dobi od 4-7 godina u osvještavanju zdravih navika koje žele prenijeti...

BESPLATAN program – “Zdrave navike za zdrave klince”

Poštovani, drago nam je da Vas možemo obavijestiti kako smo u suradnji sa Centrom za edukaciju i savjetovanje “Ti si sunce” odabrani kao jedan od pet vrtića za provođenje besplatnog programa “Zdrave navike za zdrave klince”. Besplatan program u našem vrtiću provoditi će se u razdoblju od siječnja/veljače 2022. godine do studenog 2023. godine. Kako je ugovoreno prilikom prijave projekta plan rada...

read more